Konstrukcja, kierowanie
robotami, nadzór.

360 in-house design

 • projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe,
 • oceny stanu technicznego i ekspertyzy techniczne,
 • kierowanie robotami, zespołami specjalistów,
 • nadzór inwestorski,
 • koordynacja międzybranżowa w czasie projektowania jak i w czasie realizacji,
 • konsulting, value engineering. P

Pracowania konstrukcji biura ALBRACO specjalizuje się w projektach:

 • kubaturowych od szkół, poprzez hale sportowe, hotelach i budownictwie mieszkaniowym,
 • remontów, przebudów obiektów zabytkowych i poprzemysłowych,
 • przemysłowych i związanych z transportem masowym.

Ponadto Naszą doktryną jest wsparcie klienta na wszystkich etapach realizacji od planowania po realizację a czasem nawet w okresie eksploatacji. Stosujemy zaawansowane narzędzia do analizy statycznej obiektów (sofistik, ABC) oraz najefektywniejsze oprogramowanie do opracowywania dokumentacji projektowej (revit, soficad, ecad).
Jesteśmy otwarci na wyzwania i potrafimy działać poza schematem.

Konstrukcja, kierowanie
robotami, nadzór.

360 in-house design

 • projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe,
 • oceny stanu technicznego i ekspertyzy techniczne,
 • kierowanie robotami, zespołami specjalistów,
 • nadzór inwestorski,
 • koordynacja międzybranżowa w czasie projektowania jak i w czasie realizacji,
 • konsulting, value engineering. P

Pracowania konstrukcji biura ALBRACO specjalizuje się w projektach:

 • kubaturowych od szkół, poprzez hale sportowe, hotelach i budownictwie mieszkaniowym,
 • remontów, przebudów obiektów zabytkowych i poprzemysłowych,
 • przemysłowych i związanych z transportem masowym.

Ponadto Naszą doktryną jest wsparcie klienta na wszystkich etapach realizacji od planowania po realizację a czasem nawet w okresie eksploatacji. Stosujemy zaawansowane narzędzia do analizy statycznej obiektów (sofistik, ABC) oraz najefektywniejsze oprogramowanie do opracowywania dokumentacji projektowej (revit, soficad, ecad).
Jesteśmy otwarci na wyzwania i potrafimy działać poza schematem.