Architektura, Projekty wnętrz.

360 in-house design:

 • usługi projektowe,
 • zarządzanie projektami w czasie projektowania i realizacji,
 • koordynacja międzybranżowa w czasie projektowania i realizacji,
 • inwentaryzacje / ekspertyzy techniczne,
 • konsulting, value engineering.
 • kierowanie robotami, zespołami specjalistów
Projektujemy budynki:
 • biurowe, handlowe, usługowe
 • użyteczności publicznej i transport
 • mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne
 • służba zdrowia, zakłady opieki
 • szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe
Projektujemy wnętrza:
 • przestrzenie wspólne, przestrzenie biurowe, przestrzenie do wypoczynku, food courty i inne.

Architektura, Projekty wnętrz.

360 in-house design:

 • usługi projektowe,
 • zarządzanie projektami w czasie projektowania i realizacji,
 • koordynacja międzybranżowa w czasie projektowania i realizacji,
 • inwentaryzacje / ekspertyzy techniczne,
 • konsulting, value engineering.
 • kierowanie robotami, zespołami specjalistów
Projektujemy budynki:
 • biurowe, handlowe, usługowe
 • użyteczności publicznej i transport
 • mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne
 • służba zdrowia, zakłady opieki
 • szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe
Projektujemy wnętrza:
 • przestrzenie wspólne, przestrzenie biurowe, przestrzenie do wypoczynku, food courty i inne.